فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند

فیسبوک اکنون متا است: غول فناوری تغییر نام تجاری را اعلام می کند

مطالب جدید  چرا قرارداد Zoom-Five9٪#*& خورد و مرد؟ - TechCrunch