Twitter Blue vs Meta Verified و سایر اخبار TC

علامت‌های آبی رنگ در توییتر و اینستاگرام توسط شخصیت‌های عمومی و رسانه‌ها استفاده می‌شود تا بگویند: «می‌توانید اعتماد کنید که من همانی هستم که می‌گویم هستم و می‌توانید به من اعتماد کنید». اما اکنون هم توییتر و هم متا قوانین مربوط به نحوه تأیید اعتبار را تغییر داده اند و در این فرآیند برخی از مشروعیت را از علامت چک همه جانبه سلب کرده اند. این هفته در پادکست TechCrunch، من با جدیدترین گزارشگر TechCrunch، Morgan Sung درباره قیمت تایید شدن در رسانه های اجتماعی صحبت می کنم.

از کد تبلیغاتی “TCPOD” برای دریافت مجوزهای 40% بنیانگذار و سرمایه گذار به مرحله اولیه در 20 آوریل در بوستون استفاده کنید.

مطالبی از قسمت: