Google Ads دو نوع کمپین جدید اضافه می کند: بازدیدهای ویدیویی، تقاضای نسل

دو نوع کمپین جدید به Google Ads می آیند که به نیازهای بسیار خاص کمک می کنند: بازدیدهای ویدیویی و ایجاد تقاضا.

این کمپین‌ها هدف خاصی دارند و به نظر می‌رسد کمپین‌های ویدیویی اول هستند، با همه مکان‌گذاری‌ها در دارایی‌های تحت مالکیت و مدیریت Google.

در اینجا چیزی است که ما در مورد کمپین های جدید اعلام شده در Google Marketing Live امروز می دانیم.

نمایش ویدیو 800x555

کمپین های مشاهده ویدیو این نوع کمپین دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که نامش ذکر شده است، بازدیدها را به حداکثر می رساند. به گفته گوگل، یک مطالعه نشان داد که با کمپین‌های مشاهده ویدیو، تبلیغ‌کنندگان به طور متوسط ​​40 درصد بازدید بیشتری نسبت به کمپین‌های CPV قابل رد شدن درون استیم داشتند.

کمپین‌های مشاهده ویدیو، فرمت‌های مختلفی از جمله تبلیغات درون جریانی قابل رد شدن، تبلیغات درون فید، و تبلیغات Shorts را ترکیب می‌کنند تا بیشترین بهره را از بودجه ببرند. نسخه بتا برای کمپین‌های مشاهده ویدیو در ماه آینده به صورت جهانی راه‌اندازی می‌شود.

Demand Gen Live 800x355

کمپین های نسل تقاضا کمپین‌های New Demand Gen از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و به تعامل و حرکت با مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند. این کمپین ها در موارد زیر کار خواهند کرد:

  • شورت یوتیوب.
  • یوتیوب در جریان.
  • یوتیوب در فید.
  • كشف كردن.
  • مکان های جی میل

به نظر می‌رسد فراخوان‌های اقدام نشان‌داده شده به‌جای استفاده از دارایی‌های فرم سرنخ، به سادگی ترافیک را به سایت ارسال می‌کنند.

تقاضای Gen Build 800x514

در کمپین‌های نسل تقاضا، تبلیغ‌کنندگان همچنین می‌توانند بخش‌های Lookalike را براساس «فهرست‌های اولیه» ایجاد کنند که می‌تواند شامل داده‌های شخص اول و کاربران YouTube باشد.

Ookalike 800x446

بخش ها را می توان به صورت زیر تنظیم کرد:

  • باریک (2.5٪ دسترسی).
  • متعادل (دسترسی به 5 درصد).
  • گسترده (10٪ دسترسی).

خلاق همچنین می‌تواند برای بخش‌های Lookalike خاص طراحی شود

چرا ما اهمیت می دهیم. این دو نوع کمپین جدید، گزینه‌های ویژه‌ای را برای اولین ویدیو برای تبلیغ‌کنندگان با اهداف بازدید بیشتر یا تقاضای بیشتر ارائه می‌کنند. این کمپین‌ها برای دسترسی قوی‌تر به انواع موجودی‌های Google می‌رسند.

در نهایت، بخش‌های Lookalike به تبلیغ‌کنندگان کمک می‌کند تا آن مشتریان همفکر را از طریق فهرست سفارشی Seed پیدا کنند. توانایی آزمایش از Narrow به Broad همچنین به تبلیغ‌کنندگان این امکان را می‌دهد که دسترسی را محدود یا گسترش دهند.

نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده مهمان است و لزوماً سرزمین موتور جستجو نیست. نویسندگان کارکنان در اینجا فهرست شده اند.