Google ویژگی‌های جدید «تخفیف‌ها» را برای برگه خرید و Merchant Center معرفی می‌کند

Google ویژگی‌های جدید «تخفیف‌ها» را برای برگه خرید و Merchant Center معرفی می‌کند

خبر 30pp
مطالب جدید  SoftBank با دو شریک جدید متمرکز بر سرمایه گذاری در مراحل اولیه-TechCrunch ، تعهد خود را به LatAm افزایش می دهد