Google ویژگی‌های جدید «تخفیف‌ها» را برای برگه خرید و Merchant Center معرفی می‌کند

Google ویژگی‌های جدید «تخفیف‌ها» را برای برگه خرید و Merchant Center معرفی می‌کند

مطالب جدید  دادگاه کنیا راه را برای شکایت به دلیل نقش فیس بوک در دامن زدن به درگیری Tigray در اتیوپی هموار کرد.