Google دلایلی را برای عدم استفاده از تگ های عنوان HTML شما ارائه می دهد. خلاصه روزانه دوشنبه

Google دلایلی را ارائه می دهد که چرا از برچسب های عنوان HTML شما استفاده نمی کند. خلاصه روزانه دوشنبه

مطالب جدید  گوگل در حال برنامه ریزی موتور جستجوی جدید در حین کار بر روی ویژگی های جستجوی جدید تحت پروژه Magi است