3 دلیل برای اینکه چرا باید از سفر محوری استقبال کنید

TreasureData MarTechSpring2023 800x450

برای به دست آوردن وفاداری، بازاریابان باید از دام ها اجتناب کنند و به فرهنگ سفر محور روی آورند تا اطمینان حاصل شود که همه بر ایجاد یک تجربه عالی که مشتریان را حفظ می کند متمرکز می شوند.

توانایی تمرکز بر سفرهای مشتری و جهت دهی مجدد سازمان در حول سفرهای مشتری، برای شرکت هایی که برای پیشرفت در امتیازات و برنامه های تجربه مشتری خود به کمک نیاز دارند، قفل بسیار خوبی است. برای موفقیت، سازمان ها باید تصمیم بگیرند که سفر محوری را بپذیرند.

سفرهای مشتری بینش های کلیدی را در مورد هدف مشتری در سطح کلان و همچنین سطح خرد به بازاریابان ارائه می دهد: آنچه که آنها می خواهند انجام دهند و همچنین زمینه، نقاط تماس، کانال ها و مکانی که در هنگام تلاش در آن قرار دارند. برای تحقق این اهداف

همچنین بینش هایی در مورد احساسات پشت آن تعاملات، سطح تعامل، احساسات و قصد، زمینه و احساسات با هم دریافت خواهید کرد. رویکرد سفر محور به بازاریابان کمک می‌کند تا آنچه را که مشتریان می‌خواهند بفهمند و روی آن تمرکز کنند و از آن برای ارائه تجربیات استثنایی مشتری و نتایج تجاری استفاده کنند.

به اندی گرمت، مدیر بازاریابی محصول در Treasure Data، و سخنران مهمان، جوآنا دی کوینتانیلها، معاون و تحلیلگر اصلی Forrester، در جلسه آموزنده MarTech خود بپیوندید تا دیدگاه ها و آموخته های خود را در مورد اینکه چگونه می توانید سفرهای مشتری را برای CX و نتایج بهتر تغییر دهید، به اشتراک می گذارند. .

پس از این جلسه، می‌توانید از شرکت‌هایی الهام بگیرید که از سفرهای مشتری برای بهبود تجربیات شخصی‌شده و نتایج تعامل استفاده کرده‌اند، نشان دهید که کدام اهرم‌های عملیاتی را برای رویکرد سفر محور باید بکشید و فن‌آوری‌های مورد نیاز برای تسهیل سفرهای مشتری مرتبط را فهرست کنید.

امروز جلسه را تماشا کنید و از سه مزیت تمرکز بر سفر محوری استفاده کنید تا به مشتریانتان کمک کند آنچه را که می خواهند ارائه دهید.