گوگل تبلیغات متنی گسترده (ETA) را در ژوئن 2022 غروب می کند

گوگل تبلیغات متنی گسترده (ETA) را در ژوئن 2022 غروب می کند