پیمایش بی نهایت گوگل در تلفن همراه برای تبلیغ کنندگان چه معنایی دارد؟

پیمایش بی نهایت گوگل در تلفن همراه برای تبلیغ کنندگان چه معنایی دارد؟مطالب جدید  Tiger Global در حال مذاکره برای هدایت بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در قطعه هند - TechCrunch است