اینستاگرام استیکر لینک استوری را برای همه کاربران باز می کند

اینستاگرام استیکر لینک استوری را برای همه کاربران باز می کند

خبر 30pp
مطالب جدید  کلیسای رقص 4.7 میلیون دلار جمع آوری می کند تا کفش خود را در زمین رقص (مجازی) برگردانید - TechCrunch