Google با به روز رسانی Maps با آلودگی و رقبا مقابله می کند. خلاصه روزانه پنجشنبه

Google با به روزرسانی Maps با آلودگی و رقبا مقابله می کند. خلاصه روزانه پنجشنبهمطالب جدید  در خبرنامه صبح امروز مشکلی پیش آمده است. خلاصه روزانه جمعه