گوگل که بر اساس GA4 ساخته شده است ، Analytics 360 جدید را معرفی می کند

گوگل که بر اساس GA4 ساخته شده است ، Analytics 360 جدید را معرفی می کندمطالب جدید  کلی ابزار جدیدی را برای کمک به مردم برای مدیریت بهتر روابط تجاری و شخصی خود معرفی کرد - TechCrunch