گوگل اسکرول مداوم را بر روی تلفن همراه ارائه می دهد

گوگل اسکرول مداوم را بر روی تلفن همراه ارائه می دهد
مطالب جدید  اپل iOS 15.0.2 را با رفع مشکل اشکال "تحت بهره برداری فعال" - TechCrunch منتشر می کند