گوگل از جستجوی چند حالته ، ویژگی های جدید SERP رونمایی می کند. خلاصه روزانه پنجشنبه

گوگل از جستجوی چند حالته ، ویژگی های جدید SERP رونمایی می کند. خلاصه روزانه پنجشنبهمطالب جدید  Rippling مدیریت موجودی رایانه را با دور بودن کارگران بیشتر راه اندازی می کند - TechCrunch