نوع دلتا بازاریابان را کمتر علاقمند به بازگشت به رویدادهای حضوری در سال جاری می کند

نوع دلتا بازاریابان را کمتر علاقمند به بازگشت به رویدادهای حضوری در سال جاری می کند


مطالب جدید  استارتاپ قرارداد دیجیتال Ironclad لیلا سکا را به عنوان COO و هلن وانگ را به عنوان CFO استخدام می کند - TechCrunch