راهنمای گام به گام برای رشد آژانس شما

مالک آژانس در حال ارائه معیارهای عملکرد

اداره یک آژانس موفق به معنای پیمایش ماهرانه در یک محیط پیچیده پر از چالش ها و فرصت هاست. این شامل مدیریت کارآمد چندین پروژه، فراتر رفتن از انتظارات مشتری و دستیابی مداوم به سودآوری است.

پیتر کاپینگر، بنیانگذار، مدیر عامل و مالک سابق آژانس، راهنمای گام به گام نهایی را برای آژانس ها در هر اندازه ایجاد کرده است. “راهنمای نهایی برای مقیاس بندی آژانس شما” مملو از بینش های عملی و نکات عملی است که نقشه راه را بر اساس سال ها تخصص در صنعت ارائه می دهد.

چه به تازگی شروع به کار کرده باشید، چه تیمی در حال رشد را مدیریت کنید، یا قصد دارید آژانس خود را به ارتفاعات جدیدی ارتقا دهید، این کتاب الکترونیکی شما را پوشش می دهد. سه بخش متمایز متناسب با اندازه و سفر رشد آژانس خود را کاوش کنید:

  • تحویل: 1 تا 10 کارمند: با ارائه به موقع کار به مشتری، ایجاد کسب و کار و تثبیت شهرت آژانس خود، یک پایه محکم برای موفقیت ایجاد کنید.
  • رشد: 10 تا 50 کارمند: عملیات آژانس خود را سازماندهی کنید، پروژه های پیچیده را به طور موثر مدیریت کنید، و چشم انداز استراتژیک به تصویر بزرگ داشته باشید.
  • مقیاس: 50+ کارمند: روی دستیابی به سودآوری، سیستم سازی کسب و کار خود و تصمیم گیری آگاهانه در مورد آینده آژانس خود تمرکز کنید.

از الگوسازی فرآیندهای مشتری گرفته تا متمرکز کردن ارتباطات، ساده‌سازی صورت‌حساب، و به حداکثر رساندن سودآوری، این کتاب الکترونیکی شما را با نکات داخلی و راهنمایی‌های متخصص مجهز می‌کند.

برای دانلود به فروشگاه دیجیتال مارکتینگ مراجعه کنیدراهنمای نهایی برای مقیاس بندی آژانس شما