اوه هی، گوگل به تازگی Pixel Fold را معرفی کرد

ببین، من اینجا نمی‌نشینم و وانمود می‌کنم که انگار تمام دنیا نمی‌دانند این اتفاق در هفته آینده رخ می‌دهد، اما آیا کمی تئاتر برای پرسیدن زیاد است؟ گوگل چند سال پیش یاد گرفت که بهترین راه برای کاهش چرخه تبلیغات محصول این است که خودتان آن چیز را “نشت” کنید، و در اینجا ما با یک توییت روبرو هستیم که خیلی چیزها را به تخیل نمی‌گذارد. ویدیوی کوتاه Pixel Foldable آینده این شرکت را نشان می دهد که به آرامی از هر زاویه قابل تصوری باز می شود.

اوه هی، گوگل به تازگی Pixel Fold را معرفی کرد

اعتبار تصویر: گوگل

همانطور که در بالا مشاهده شد، به نظر می‌رسد که تمام نشت‌های قبلی کم و بیش روی پول بوده است.