Yelp ویژگی های جدیدی را برای مشاغل خدماتی از جمله فیلترهای جستجوی سفارشی ، جریان بازبینی جدید و تبلیغات موضوعی اعلام می کند

Yelp ویژگی های جدیدی را برای مشاغل خدماتی از جمله فیلترهای جستجوی سفارشی ، جریان بازبینی جدید و تبلیغات موضوعی اعلام می کند