گوگل محصولات جدیدی را برای مشاغل مسافرتی و تفریحی عرضه می کند. خلاصه روزانه پنجشنبه


گوگل محصولات جدیدی را برای مشاغل مسافرتی و تفریحی عرضه می کند. خلاصه روزانه پنجشنبهمطالب جدید  CRED fintech CRED به ارزش 4 میلیارد دلار پس از جمع آوری کمک مالی 251 میلیون دلار - TechCrunch