مایکروسافت به روزرسانی های سازنده وب سایت Smart Pages را اعلام کرد

مایکروسافت به روزرسانی های سازنده وب سایت Smart Pages را اعلام کردمطالب جدید  پورشه روی Mobileye برای عملکردهای رانندگی خودکار در مدل های آینده ضربه می زند