در مورد تبلیغات در موتورهای جستجو غیر از گوگل مورد استفاده قرار می گیرد

در مورد تبلیغات در موتورهای جستجو غیر از گوگل مورد استفاده قرار می گیرد


مطالب جدید  گوگل با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی و ویژگی های جدید - TechCrunch ، جستجو را دوباره طراحی می کند