آیا خاموش و دوباره روشن کردنش را امتحان کرده ای؛ خلاصه روزانه سه شنبه

فیس بوک: آیا سعی کرده اید آن را خاموش و دوباره روشن کنید. خلاصه روزانه سه شنبه